Historiek

SFPIM REAL ESTATE

2004

Oprichting van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur via het Koninklijk Besluit van 14 juni 2004, onder de vorm van een autonoom overheidsbedrijf in de zin van de Wet van 21 maart 1991, volgens het Koninklijk Besluit van 10 november 2006.

Doelstellingen: de schulden van de NMBS gedeeltelijk overnemen en 34 gronden in portefeuille valoriseren. Die zijn of worden gedesaffecteerd en waren historisch gezien eigendom van de NMBS.

2008

Wijziging statuten en benaming: Naamloze Vennootschap FIF-FSI. De in 2004 overgenomen schulden worden rechtstreeks aan de Schatkist toevertrouwd en het maatschappelijke doel wordt uitgebreid naar alle commerciële activiteiten rond de ontwikkeling, aankoop en verkoop van vastgoed.

2009

Verkoop van de nv FIF-FSI door de Staat aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (SFPIM).

2013

Keuze voor strategie van maatschappelijk verantwoorde en solidaire vastgoedinvesteringen volgens het ‘3P-principe’ (People, Planet, Profit). De opbrengsten uit de progressieve verkoop van gronden worden volgens die strategie ingezet om een portefeuille van participaties samen te stellen.

2020-2021

Uitbreiding van de 3P-investeringscriteria naar de principes van duurzame financiering en ESG met dubbele materialiteit zoals beschreven op de pagina ‘Over’.

2022

Naamswijziging en verkoop van vastgoedparticipaties (m.u.v. infrastructuur) van het moederbedrijf aan FIF-FSI via een kapitaalverhoging. FIF-FSI verandert zijn naam in SFPIM Real Estate.

Het centraliseren van de vastgoedparticipaties en de nieuwe naam verduidelijken de respectieve missies binnen de ‘SFPIM-groep’ en helpen SFPIM Real Estate om zijn ambitie als referentiespeler te realiseren.

Wilt u contact met ons opnemen?

CONTACT

PLEASE SELECT YOUR LANGUAGE